Informatie

CLB

CLB = Centrum voor LeerlingenBegeleiding

De taak van het centrum voor leerlingenbegeleiding bestaat erin, in nauwe samenwerking met de school, de vorderingen van elke leerling te volgen en eventuele leermoeilijkheden te verhelpen. Je kunt steeds rechtstreeks of via de school een beroep doen op het centrum als je dit nodig acht voor jouw kind.

CLB GROENINGE 

Contactpersoon: Eline Vandendriessche

In de schoolbrochure/infobrochure vind je nog extra uitleg over het CLB.

Hier ga je rechtstreeks naar de site van CLB Groeninghe:
Website CLB Kortrijk